Tillbaka till startsidan

Strömmings magi

(Melodi: Fjäriln vingad)

Strömming sur, jo det skall smaka,
nyss av doftens vällust väckt.
Till en ljuvt surströmmingsvaka
samlas Adams stora släkt.

Utav ruset ljuvt begåvad
därtill strömmingens magi
Vi var njutning nu inhåvar
och av dessa fulla vi bli.


[Snapsvisor]
Bli-Mecenat!  Info
Aktuellt
Surströmmingsakademien
Surströmmingens Folkrörelse
Historik
R&D
Syrad matkultur
Strömming / Sill
Regler och förordningar
Recept / Arrangemang
Sidor om surströmming
Hur man gör surströmming
Mediearkiv
Mediearkiv
enfärgad platta