Botulism och listeria i fermenterad fisk

 

Norsk legemiddelhåndbok. Botulinumtoksin

Tidsskrift for Norske Lægeforening

Norska Folkehelseinstituttet

Om Listeria

Vad är listeria