Surströmmingspremiären
Alltid 3e Torsdagen i Augusti

Här kommer vi att redovisa de premiärarrangemang, fester och event där våra medlemsföretag medverkar.

En unik möjlighet att uppleva en äkta surströmmingsfest
med förplägnad av högsta kvalitet!