"Saltföreningen"
Intresseföreningen för Norrlands Salterier


                                                                                                        Kulinarisk delikatess och nationell identitet

IFNS är surströmmingsbranschens intresseorganisation och;
• Verkar för att utveckla och bevara surströmmingskulturen!
• Samarbetar med kollegor, myndigheter, labratorier, universitet
för att utveckla och säkra högsta kvalitet i produktionsförfarandet!
• Värnar om traditioner, kulinariska upplevelser, matkultur och stolthet.

Medlemsföretagen är alla verksamma med yrkesmässig produktion
och produkterna finns att köpa i butiker i Sverige och Finland


IFNS Stadgar!

Ordförande:  Jan Söderström    E-post     Söråker  
Sekreterare:  Ruben Madsen    E-post     Ulvöham
Kassör:  Sverker Johansson     E-post     Uppsala 
Suppleant: Olof Wallsten    E-post     Kalix

"Saltföreningen"   IFNS
Org.nr: 889202-1257
Bank: Nordea
PlusGiro: 205247-0

Föreningsadress:
Söråkersgatan 19   860 35  Söråker

Webbredaktör: Ruben Madsen  Telefon: 070 5924492
© All rights reserved!