Surströmmings Producenterna
Den offeciella branschorganisationen


                                                                                                        Kulinarisk delikatess och nationell identitet

Surströmmings Producenterna är
surströmmingsbranschens intresseorganisation och;
• Verkar för att utveckla och bevara surströmmingskulturen!
• Samarbetar med kollegor, myndigheter, labratorier, universitet
för att utveckla och säkra högsta kvalitet i produktionsförfarandet!
• Värnar om traditioner, kulinariska upplevelser, matkultur och stolthet.

Medlemsföretagen är alla verksamma med yrkesmässig produktion
och produkterna finns att köpa i butiker i Sverige och Finland


UPs Stadgar!

Ordförande:  Jan Söderström    E-post     Söråker  
Sekreterare:  Ruben Madsen    E-post     Ulvöhamn
Kassör:  Ruben Madsen     E-post     Ulvöhamn 
Suppleant: Olof Wallsten    E-post     Kalix

Surströmmings Producenterna
Org.nr: 889202-1257
Bank: Nordea
PlusGiro: 205247-0

Föreningsadress:
Söråkersgatan 19   860 35  SöråkerWebbredaktör: Ruben Madsen  Telefon: 070 5924492
© All rights reserved!