"Saltföreningen"
Intresseföreningen för Norrlands Salterier
Ulvö Lilla Salteri  /  Ulvön AB
Märken: Erik den Röde  /  Ulvöprinsen

Saltmästare
Daniel Madsen @ Daniel 070 6621767
Marknad
Ruben Madsen @ Ruben 070 5924492
Hemsida / Fb
Ulvö Lilla Salteri Ulvön AB Fb Ulvöprinsen
E-post   
@ Ulvö Lilla Salteri @ Ulvön AB
Adress  
Centrum 893 99  Ulvöhamn