AKTUELLT
I Surströmmings Producenternas verksamhet och i Surströmmingsvärlden
Kulturen, Kulten, Traditionen, Trenderna, Produktionen, Havet, Fisket

2018.11.23-24

Höst – Medlemsmöte
Hotell Mellanfjärden & Restaurang Sjömärket                                                                                      Deltagare:

           • Johan Berlin           Gösta Hannells Fisksalteri AB          ”Röda Ulvern”, ”Mannerström”, ”Hannells Prima”
           • Michael Madsen     Ulvö Lilla Salteri / Ulvön d4dr AB      ”Ulvöprinsen”, ”Erik den Röde”
           • Ruben Madsen       Ulvö Lilla Salteri / Ulvön d4dr AB      ”Ulvöprinsen”, ”Erik den Röde”
           • Björn Lundgren       Rovögerns Surströmming AB            ”Rovögerns Surströmming”
           • Jan Söderström      Oscars Surströmming AB                  ”Oscars Surströmming”
           • Lars Wallsten          BD Fisk AB                                        ”Kallax”, ”Storö”
           • Olof Wallsten          BD Fisk AB                                        ”Kallax”, ”Storö”
           • Linus Berlin            Gösta Hannells Fisksalteri AB           ”Röda Ulvern”, ”Mannerström”, ”Hannells Prima”
           • Staffan Berg           Hemberedare                                     ”Hårtefjerdens Suring”
           • Erik Englundh         Borkbo Salteri AB                               ”Borkbosuringen”Frågor som avhandlades:

• Hur har säsongen varit?      • Nyheter / Framtidsplaner
• Föreläsning: "Marknadsföring via media"   45 min
• Sälfrågan / Säl-seminarie Luleå 1/3 2019
• Besök: "Mellanfjärdens Kustmuséum"
• Gemensamma aktiviteter

• Övriga frågor:
- Dioxinet
- Spårbarheten
- Exportmöjligheter
- Säkerheten på jobbet!
- Rekrytering  /  Utbildning

• Årsmötet 2019.  När? - Var? - Hur? - Vem?
• Namnbyte till "Surströmmings Producenterna"


2018.03.23-24

Årsmöte    Luleå Stadshotell

Frågor som diskuterades:
• Sälfrågan/Fisket!
• Gemensam marknadsföring!
• Hantering av listeria-myndighets-krav!
• Dioxiner; Havsområden under gränsvärden, mm!
• SUB! Kostnadsfri utredning erbjuds!!!

Beslut som togs:
Sälfrågan; Det stora hotet/problemet gavs högsta prioritet:
• Samla in verifierade fakta och siffror!
• Sammanställa information!
• Arrangera seminarie!
• Gå ut med samordnad, enhetlig och faktabaserad information

Gemensam marknadsföring:
• Utarbeta förslag att presentera vid höstens medlemsmöte!

Myndighetskrav:
• Samköra -- påverka för enhetliga och relevanta kontrollgrunder och avgifter

Dioxiner och grönsvärden:
• Införskaffa senaste rön och publicera dessa!

SUB:
• Avslutas helt!

              

       

Övriga aktiviteter: Samkväm, Festmiddag, Mix & Mingle, Nachspiel2017.11.03-04

Medlemsmöte    Elite Hotell Mimer  Umeå

Frågor som diskuterades:
• Verksamheten i IFNS?
• Medlemsavgifter
• Sälfrågan/Fisket!
• Gemensam marknadsföring!
• Hantering av listeria-myndighets-krav!
• Dioxiner; Havsområden under gränsvärden, mm!
• Förfrågan från Ulvö Museum. Medfinansiering av brochyr!
• SUB! Kostnadsfri utredning erbjuds!!!2017.03.30-31

Årsmöte Söråker Herrgård

Ny styrelse:
Ordförande Jan Söderström    Söråkersgatan 19   860 35  Söråker
Sekreterare Ruben Madsen  Ulvöhamn
Kassör Sverker Johansson  Uppsala
Suppleant Olof Wallsten  Kalix
Om du har aktuell information från Surströmmingsvärlden.
Kontakta Ruben Madsen