AKTUELLT
I Surströmmings Producenternas verksamhet och i Surströmmingsvärlden
Kulturen, Kulten, Traditionen, Trenderna, Produktionen, Havet, Fisket

2019.03.01

Sälseminarie Luleå
Seminarieorganisatör, utformare och samordnare: Ulf Lindgren Luleå

Sveriges Livsmedelsstrategi efterfrågar större nationell livsmedelsproduktion och
högre självförsörjningsgrad i enlighet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
För att uppnå detta när det gäller fisk från havet är det helt nödvändigt
med en ny typ av förvaltning av säl och skarv.

Syftet med seminariet är att diskutera sälförvaltning både lokalt och nationellt,
där regionala lösningar kan vara en metod att uppnå resultat.
Tillsammans behöver aktörer längs hela den svenska kusten
öka pressen på riksdag, regering och myndigheter
att besluta om åtgärder för att åstadkomma
nödvändiga förändringar.

Ledord för seminariet: Återskapa balansen i havet & långsiktig hållbarhet.

Tid/plats: Fredag 1/3, Seminarium i sessionssalen i Luleås stadshus.
Torsdag 28/2, studiebesök och surströmmingskalas för de som kommer tidigt.PROGRAM:
Moderatorer: Ulf Lindgren och Jonas Lundström

09.30 Registrering, kaffe

10.00 Välkomsthälsning Landshövding Björn O Nilsson     Norrbottens län

10.20 Lägesbeskrivning och forskarperspektivet på en framgångsrik förvaltning, Sven-Gunnar Lunneryd, SLU
10.35 Sälförvaltningen i Finland Representant för finska ministeriet
10.50 Havs- och Vattenmyndighetens ansvar och arbete med sälfrågan. Ingemar Berglund, Avdelningen för fiskförvaltning
11.15 Säljakt i praktiken – Anna-Carin Westling rutinerad säljägare
11.30 Länsstyrelsens framtida roll - Johan Antti, länsråd Länsstyrelsen i Norrbottens län
11.45 Framtiden kräver ett förändrat synsätt. Kristina Yngwe, ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet

12.00 Lunch, Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation bjuder deltagarna på Norrbottensmat på restaurang Vilgot

13.00 19 kustkommuner i samverkan – kluster i syd kräver förändringar. Vesa Tschernij, Simrishamns kommun
13.15 Så vill vi se den framtida fiske och sälförvaltningen. Peter Ronelöv Olson, Sveriges Fiskares Producentorganisation
13.30 Tankar kring en förändrad förvaltning - Nils Mårtensson Naturvårdsverket
13.45 Svenska Jägareförbundets syn på hur våra sälstammar ska ”förvaltas”. Hans Geibrink, Jägarförbundet
14.00 Så tacklas EU:s saluföringsförbud, Eskil Erlandsson ledamot EU-nämnden
14.15 Livsmedelsstrategin ställer krav på framtida förändringar. Christina Nordin GD Jordbruksverket

14.30 Paneldiskussion • Kristina Yngwe, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
• Johan Antti länsråd Länsstyrelsen i Norrbottens län
• Teija Aho Sveriges Fiskares Producentorganisation
• Nils Mårtensson Naturvårdsverket
• Ingemar Berglund Havs- och Vattenmyndigheten
• Sven-Gunnar Lunneryd SLU
• Christina Nordin GD Jordbruksverket

15.15 Summering/avslut – hur går vi vidare?

Kaffe + att vi provar en nygammal fiskprodukt från Bottenviken

Utställning: Sälskinnet som produkt!


INBJUDNA:

• Luke Finland
• Jord- och skogsbruksministeriet i Finland
• SYKL, Finlands yrkesfiskeförbund
• Ledamöterna i Miljö- och jordbruksutskott
• Näringsdepartementet
• Miljödepartementet
• Naturvårdsverket
• Jordbruksverket
• Länsstyrelserna
• Havs och vattenmyndigheten
• Naturhistoriska Riksmuseet
• Svenska Jägarförbundet
• Jägarnas Riksförbund
• Hushållningssällskapet
• Naturskyddsföreningen
• Världsnaturfonden
• Simrishamns kommun
• Sveriges Fiskares Producentorganisation
• Norrbottens Fiskares Producentorganisation
• Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
• Länsstyrelserna längs Norrlandskusten
• Svenskt Näringsliv
• VISITA
• Stockholms universitet
• Fiskekommunerna Bohuslän, Simrishamns kommun, Kommunsamverkan
• Kommunalråden i kustkommunerna längs Norrlandskusten
• Riksdagsledamöter från Norrlandslänen
• Representanter för Region Norrbotten och Region Västerbotten
• Kvarkenrådet
• Luleå Näringsliv
• Kustbevakninge
2018.11.23-24

Höst – Medlemsmöte
Hotell Mellanfjärden & Restaurang Sjömärket                                                                                      Deltagare:

           • Johan Berlin           Gösta Hannells Fisksalteri AB          ”Röda Ulvern”, ”Mannerström”, ”Hannells Prima”
           • Michael Madsen     Ulvö Lilla Salteri / Ulvön d4dr AB      ”Ulvöprinsen”, ”Erik den Röde”
           • Ruben Madsen       Ulvö Lilla Salteri / Ulvön d4dr AB      ”Ulvöprinsen”, ”Erik den Röde”
           • Björn Lundgren       Rovögerns Surströmming AB            ”Rovögerns Surströmming”
           • Jan Söderström      Oscars Surströmming AB                  ”Oscars Surströmming”
           • Lars Wallsten          BD Fisk AB                                        ”Kallax”, ”Storö”
           • Olof Wallsten          BD Fisk AB                                        ”Kallax”, ”Storö”
           • Linus Berlin            Gösta Hannells Fisksalteri AB           ”Röda Ulvern”, ”Mannerström”, ”Hannells Prima”
           • Staffan Berg           Hemberedare                                     ”Hårtefjerdens Suring”
           • Erik Englundh         Borkbo Salteri AB                               ”Borkbosuringen”Frågor som avhandlades:

• Hur har säsongen varit?      • Nyheter / Framtidsplaner
• Föreläsning: "Marknadsföring via media"   45 min
• Sälfrågan / Säl-seminarie Luleå 1/3 2019
• Besök: "Mellanfjärdens Kustmuséum"
• Gemensamma aktiviteter

• Övriga frågor:
- Dioxinet
- Spårbarheten
- Exportmöjligheter
- Säkerheten på jobbet!
- Rekrytering  /  Utbildning

• Årsmötet 2019.  När? - Var? - Hur? - Vem?
• Namnbyte till "Surströmmings Producenterna"


2018.03.23-24

Årsmöte    Luleå Stadshotell

Frågor som diskuterades:
• Sälfrågan/Fisket!
• Gemensam marknadsföring!
• Hantering av listeria-myndighets-krav!
• Dioxiner; Havsområden under gränsvärden, mm!
• SUB! Kostnadsfri utredning erbjuds!!!

Beslut som togs:
Sälfrågan; Det stora hotet/problemet gavs högsta prioritet:
• Samla in verifierade fakta och siffror!
• Sammanställa information!
• Arrangera seminarie!
• Gå ut med samordnad, enhetlig och faktabaserad information

Gemensam marknadsföring:
• Utarbeta förslag att presentera vid höstens medlemsmöte!

Myndighetskrav:
• Samköra -- påverka för enhetliga och relevanta kontrollgrunder och avgifter

Dioxiner och grönsvärden:
• Införskaffa senaste rön och publicera dessa!

SUB:
• Avslutas helt!

              

       

Övriga aktiviteter: Samkväm, Festmiddag, Mix & Mingle, Nachspiel2017.11.03-04

Medlemsmöte    Elite Hotell Mimer  Umeå

Frågor som diskuterades:
• Verksamheten i IFNS?
• Medlemsavgifter
• Sälfrågan/Fisket!
• Gemensam marknadsföring!
• Hantering av listeria-myndighets-krav!
• Dioxiner; Havsområden under gränsvärden, mm!
• Förfrågan från Ulvö Museum. Medfinansiering av brochyr!
• SUB! Kostnadsfri utredning erbjuds!!!2017.03.30-31

Årsmöte Söråker Herrgård

Ny styrelse:
Ordförande Jan Söderström    Söråkersgatan 19   860 35  Söråker
Sekreterare Ruben Madsen  Ulvöhamn
Kassör Sverker Johansson  Uppsala
Suppleant Olof Wallsten  Kalix
Om du har aktuell information från Surströmmingsvärlden.
Kontakta Ruben Madsen