Surströmmingens historia
Första försöket med surströmming som krigsföda

Av naturliga skäl intensifierades och söktes avsättning för den ökade produktionen av surströmming.

I en skattelängd från Ångermanland, daterad 1544 är surströmming noterad.

Redan under krigen 1521 - 1523 hade Erik Ångerman, som senare tog namnet Erik Ångerman Sursill, levererat surströmming till hären. Surströmming blev inte uppskattat av soldaterna som kom från hela Sverige och utlandet (legosoldater). De satte igång en regelrätt matstrejk. Senare under 30-åriga kriget förekom surströmming men var ingen dominerande föda.

Den vanligaste dödsorsaken för soldater var inte att bli träffad av en kula utan skörbjugg och följdsjukdomar av undernäring. Man hade alltså inte fullt ut förstått värdet av syrad mat som krigsföda!

[Föregående] [Innehåll] [Nästa]