Surströmmingens historia
Idag

Idag finns 1 salteri på Ulvön. Ulvö Lilla Salteri med varumärken Erik den Röde, Ulvöprinsen och Kulinar .

1945 köpte Gösta Hannells Fisksalteri AB Skagshamn märket
Röda Ulven och 1976 märket Guldfisken. Hannells har förtjänstfullt utvecklat Röda Ulven till Sveriges mest kända och folkligt förankrade märke.

Andra stora salterier och märken är;
Wedins Salteri Enånger. Märke: Höga Kusten.
Oscars Salteri Tynderö. Märke: Oscars.
BD Fisk Kalix. Märken: Kallax, Storö.

Sedan några år tillbaka har de större salterierna tagit fram en ny produkt; Surströmmingsfilé. Denna produkt med egen karaktär och smak har blivit mycket populär. Den är mycket lättäten och tilltalar ungdom och gamla. Många vill emellertid behålla samtliga ritualer runt ätandet och föredrar helströmming som skall rensas.

[Föregående] [Innehåll] [Nästa]